Seluruh kerabat Kesultanan Banjar berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya Nenek kami tercinta ibunda Yang Mulia Sultan Haji Khairul Saleh, Hj Kartinah binti Matali pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019.

Semoga allahyarham mendapat magfirah dan rahmat dari Allah SWT.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.